Pravnici, probajte nas besplatno!

Brzo i točno dođite do kvalitetnih pravnih informacija.

Preko 90 000 tisuća unosa: Sudska praksa i indeks članaka

Kontaktirajte nas na telefoon na +385 1 4819 347 ili mailom na info@pravna.hr

Misija: Objediniti pravnu teoriju i praksu pružajući pravnicima brzu i fokusiranu informaciju o pravnoj literaturi i sudskoj praksi

Vizija: Učiniti dostupnim svo „pravno blago“ prisutno u Hrvatskoj i šire

Baza pravnih podataka centra Intellectio Iuris prva je i jedina u Hrvatskoj koja sadrži indeks svih pravnih članaka koji su izašli u Hrvatskoj od osamostaljenja i samim tim sadrži kolektivno sječanje i expertizu svih pravnih stručnjaka u Hrvatskoj. Osim indeksa pravnih članaka baza sadrži veliki niz odluka hrvatskih i stranih sudova.

Rad na unosu podataka započeo je 1997. godine.  Nakon dvogodišnje pauze baza je ponovo postala komercijalno dostupna u 2019. godini. Trenutačno baza sadrži više od 90 000 unosa.

Za sve upite ili probni pristup bazi kontaktirajte nas na info@pravna.hr